ساختمان باحال سینما و بازیگران سلام خیلی خوش اومدین:) من sareh♡bayat♡ مدیر این وب هستم. نظر فراموش نشه ها! تاریخ تولد وب ۹۵/۵/۲۶ http://pony-joon.mihanblog.com 2018-02-20T21:02:37+01:00 text/html 2017-09-20T10:51:12+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat مهمان امشب خندوانه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ http://pony-joon.mihanblog.com/post/226 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><font size="4">امشب " نگار جواهریان " مهمان آخرین قسمت برنامه خندوانه فصل چهارم میشود!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><font size="4">ساعت ۲۳ امشب شبکه نسیم را از دست ندهید!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dyr6_۲۰۱۷۰۹۲۰_۱۹۵۱۰۶.png" alt=""></div> text/html 2017-09-18T12:26:11+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat مهمان امشب خندوانه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ http://pony-joon.mihanblog.com/post/225 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><font size="4">برنامه خندوانه امشب میزبان " سوگل مشایخی " میشود!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><font size="4">ساعت ۲۳ امشب شبکه نسیم را از دست ندهید!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j00_۲۰۱۷۰۹۱۸_۲۱۲۵۵۰.png" alt=""></div> text/html 2017-09-17T13:26:48+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat مهمان امشب خندوانه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ http://pony-joon.mihanblog.com/post/224 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><font size="4">برنامه امشب خندوانه میزبان " ایل بختیاری " میشود!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><font size="4">ساعت ۲۳ امشب از شبکه نسیم رو از دست ندین!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/447p_۲۰۱۷۰۹۱۷_۲۲۲۲۳۵.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-09-17T04:24:59+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat * مهم برای کسانی که قصد شرکت در خنداننده شو ۲ رو دارن * http://pony-joon.mihanblog.com/post/223 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cip3_۲۰۱۷۰۹۱۷_۱۳۲۷۱۲.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large;">* برگرفته از اپلیکیشن خندوانه *</span></div> text/html 2017-09-17T03:16:33+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat خداحافظی من http://pony-joon.mihanblog.com/post/222 <div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><font size="4" style="direction: rtl;">ناراحتم از اینکه دارم میرم و خداحافظی میکنم.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font size="4" style="direction: rtl;">ولی مجبورم دیگه!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font size="4" style="direction: rtl;">تو مسافرت حتما به نظراتتون جواب میدم!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font size="4" style="direction: rtl;">نظر بدین!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font size="4" style="direction: rtl;">خوبی ای بدی ای دیدین حلال کنین!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font size="4" style="direction: rtl;">اگه اعصاب تون رو خورد کردم یا ناراحتتون کردم عذر میخوام.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font size="4" style="direction: rtl;">سال تحصیلی خوبی رو براتون آرزومندم.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font size="4" style="direction: rtl;">بای تا عید!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font size="4" style="direction: rtl;">مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><font size="4">سعی میکنم مهمان هر شب خندوانه رو بذارم ولی ممکنه گاهی اوقت هم نتونم!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><font size="4">سعی میکنم لااقل اسم مهمان رو بنویسم! چون داریم میریم مسافرت!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"><font size="4">خدانگهدار.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><font color="#ff0000" size="4" style="direction: rtl;">* البته همونطور که قبلاً گفتم تو عید کم میام چون امسال نهم هستم و نهم هم</font></div><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><font color="#ff0000" size="4" style="direction: rtl;">سال خیییلی مهمیه برام *</font></div></div> text/html 2017-09-16T09:27:03+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat مهمان امشب خندوانه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ http://pony-joon.mihanblog.com/post/221 <div style="text-align: center;"><font size="4">" بهنام بانی " خواننده پاپ کشور امشب مهمان برنامه خندوانه است.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s0s6_۲۰۱۷۰۹۱۶_۱۸۲۶۵۷.png" alt=""></div> text/html 2017-09-15T12:08:21+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat برنامه امشب خندوانه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ http://pony-joon.mihanblog.com/post/220 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><font size="4">در برنامه امشب خندوانه گلچینی از برنامه های مهمانان فصل چهارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">رو ببینید!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><font size="4">ساعت ۲۳ امشب شبکه نسیم رو از دست ندید!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pwij_۲۰۱۷۰۹۱۵_۲۱۰۸۰۰.png" alt=""></div> text/html 2017-09-14T17:12:47+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat فروش فیلم های اکران شده سینماها تا کنون http://pony-joon.mihanblog.com/post/219 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/136p_۲۰۱۷۰۹۱۵_۰۲۱۱۳۶.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8x42_۲۰۱۷۰۹۱۵_۰۲۱۷۰۲.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><font size="4">نهنگ عنبر ۲ رو ببینید!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><font size="4">۲۰ میلیارد و خورده ای!!!!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="5">* برگرفته از سایت سینما تیکت *</font></div> text/html 2017-09-14T16:36:51+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat نتایج ادابازی تابستان ۱۳۹۶ http://pony-joon.mihanblog.com/post/218 <div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zqes_qgdv_۲۰۱۷۰۹۱۰_۲۳۴۴۵۴.png" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">گروه صدا سیما: <font color="#ff0000">برنده فینال ادابازی</font></font></div><div><font size="4">محمد معتضدی</font></div><div><font size="4">بهزاد قدیانلو</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yxtj_agj8_۲۰۱۷۰۹۱۲_۰۰۰۶۲۸.png" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">گروه جویندگان طلا: <font color="#ff0000">نفر دوم فینال ادابازی</font></font></div><div><font size="4">ارژنگ امیرفضلی</font></div><div><font size="4">محمد نادری</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lwhb_ki0h_۲۰۱۷۰۹۱۰_۲۳۴۵۵۰.png" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">گروه پالت: <font color="#ff0000">نفر سوم فینال ادابازی</font></font></div><div><font size="4">مهیار طهماسبی</font></div><div><font size="4">امید نعمتی</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jeey_ys4a_۲۰۱۷۰۹۱۲_۰۰۰۵۲۶.png" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">گروه خوشحال و شادِ خندان: <font color="#ff0000">نفر چهارم فینال ادابازی</font></font></div><div><font size="4">امیر کربلایی زاده</font></div><div><font size="4">حسین رفیعی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><font size="5">خوشحالم به خاطر بُرد گروه " صدا سیما "</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"><font size="5">ایول!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><font size="5">کیا خوشحالن؟</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><font size="5">کسانی که راضی نیستن ، بگن دوست داشتن کدوم</font></div><div><font size="5">گروه ببره؟</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div></div> text/html 2017-09-14T09:20:52+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat برنامه امشب خندوانه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ http://pony-joon.mihanblog.com/post/217 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><font size="4">فینال مسابقه ادابازی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><font size="4">امشب ساعت ۲۳ از شبکه نسیم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><font size="4">گروه " صدا سیما " در مقابل " جویندگان طلا "</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><font size="4">از دست ندینش!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g0cv_۲۰۱۷۰۹۱۴_۱۸۲۰۲۸.png" alt=""></div> text/html 2017-09-12T11:58:30+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat مهمان امشب خندوانه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ http://pony-joon.mihanblog.com/post/216 <div style="text-align: center;"><font size="4">" رسول صدر عاملی " کارگردان نام آشنای سینمای ایران در روز ملی سینما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهمان <font color="#ff0000">برنامه خندوانه&nbsp;</font>میشود!</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/iljz_۲۰۱۷۰۹۱۲_۲۰۵۸۰۸.png" alt=""></div> text/html 2017-09-11T15:58:37+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat نتیجه ی مرحله امشب ادابازی http://pony-joon.mihanblog.com/post/215 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/agj8_۲۰۱۷۰۹۱۲_۰۰۰۶۲۸.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">گروه جویندگان طلا: <font color="#ff0000">صعود به فینال</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">ارژنگ امیرفضلی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">محمد نادری</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ys4a_۲۰۱۷۰۹۱۲_۰۰۰۵۲۶.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5">گروه خوشحال و شادِ خندان: <font color="#ff0000">حذف شده از فینال ( مسابقه بین سوم-چهارم )</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">امیر کربلایی زاده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">حسین رفیعی</font></div> text/html 2017-09-10T16:00:10+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat فیلم ساعت ۵ عصر ( کارگردان: مهران مدیری ) http://pony-joon.mihanblog.com/post/214 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/v48p_saat5asr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;">ژانر فیلم</strong><span style="font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;">&nbsp;: کمدی |&nbsp;</span><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;">نویسنده و کارگردان</strong><span style="font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;">&nbsp;: مهران مدیری | سال ساخت : 1395 | مدت زمان : 95 دقیقه</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hi86_saat5asr-2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;">خلاصه داستان :</strong><span style="font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;">این فیلم از 7 صبح تا ۵ بعداز ظهر یک فرد (با بازی سیامک انصاری)&nbsp; را در تهران روایت می‌کند که آن روز آخرین فرصت آن فرد است که باید کاری را انجام دهد.مهران مدیری به این دلیل که شخصیت اصلی فیلم تنها تا ساعت ۵ عصر وقت دارد که یک امضا بگیرد، نام فیلم سینمایی اش را «ساعت 5 عصر» گذاشت.</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3r8k_e9f2e395-d01f-4681-a9d4-d0878b6f5d1f.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">بازیگران</strong>&nbsp;: سیامک انصاری ,&nbsp;<a href="http://ariapix.net/1395/04/mehran-modiri-photos-biography.html" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">مهران مدیری</a>&nbsp;, امیر جعفری , آزاده صمدی , نگین معتضدی , رسول نجفیان</p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9m7k_نگین+معتضدی.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">رکورد های فیلم</strong></span></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;">رکورد اول : تعداد سانس(40 سانس در کورش)<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">رکورد دوم : فروش اینترنتی<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">رکورد سوم : فروش اولین روز اکران</p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bqmc_large_03329d85-8898-4d74-993a-55abc6cb081b.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="5">حواشی فیلم</font></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;">مهران مدیری در حاشیه اکران فیلم سینمایی ساعت ۵ عصر در پردیس سینمایی مگامال در خصوص افت فروش فیلم گفت: یک فضا علیه فیلم راه افتاده است. در برخی از سایت‌ها و مطبوعات یک دشمنی پنهانی در مورد فیلم شروع شده است، البته من دلیل این دشمنی‌ها را می‌دانم البته الان نمی‌توانم بگویم زیرا توضیحش مفصل است. وی افزود: متاسفانه بسیاری از افرادی که علیه فیلم مطلب می‌نویسند، فیلم را ندیده‌اند.</p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;">من از روز اول هم گفتم که فیلم ساعت ۵ عصر با سایر فیلم‌های کمدی متفاوت است، البته نمی‌خواهم بگویم فیلم خوبی است یا بد، بلکه معتقدم هر فردی خودش باید شخصا فیلم را ببیند و نظر بدهد. فیلم ساعت ۵ عصر با وجود ۱۵۰ سالن در ۱۴ روز و در حالی که سانس‌های بسیاری دارد، به فروشی حدود ۵ میلیارد تومان رسیده است.</p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5ee2_5asr-125.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;">زمان اکران: این فیلم از تاریخ جمعه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۶ در سینماهای سراسر کشور اکران شد!</p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kd76_saat5.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="5">پشت صحنه ی فیلم ساعت ۵ عصر</font></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/v5e_5asr-128.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="5">تیزر فیلم</font></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">[http://www.aparat.com/v/73ZGB]</p></div> text/html 2017-09-10T15:33:41+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat نتیجه ی مرحله امشب ادابازی http://pony-joon.mihanblog.com/post/213 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qgdv_۲۰۱۷۰۹۱۰_۲۳۴۴۵۴.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5">گروه صدا سیما: <font color="#ff0000">صعود به فینال</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">محمد معتضدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">بهزاد قدیانلو</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ki0h_۲۰۱۷۰۹۱۰_۲۳۴۵۵۰.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5">گروه پالت: <font color="#ff0000">حذف شده از فینال ( مسابقه بین سوم-چهارم )</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">مهیار طهماسبی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">امید نعمتی</font></div> text/html 2017-09-10T06:15:50+01:00 pony-joon.mihanblog.com ♡sareh♡ bayat فیلم بیست و یک روز بعد ( کارگردان: سید محمدرضا خردمندان ) http://pony-joon.mihanblog.com/post/212 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pv1e_دانلود-فیلم-بیست-و-یک-روز-بعد-366x450.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;">فیلم بیست و یک روز بعد این اثر سینمایی سیدمحمدرضا خردمندان می باشد که جهت نمایش در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر تو</span><span style="font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;">لید گردیده است و قرار است برای اولین بار در این جشنواره حضور داشته باشد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ge0v_21roozbad8522.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.7999992370605px;"><font size="5">بازیگران فیلم بیست و یک روز بعد</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(27, 27, 27); font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(27, 27, 27); font-size: 12px;">ساره بیات / حمیدرضا آذرنگ /</span><span style="color: rgb(27, 27, 27); font-size: 12px;">&nbsp; امیرحسین صدیق /&nbsp; مهدی قربانی /&nbsp; جلال فاطمی /&nbsp; رضا استادی /&nbsp; سینا رازانی و حسین شریفی</span></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;">مهدی قربانی، بازیگر نوجوان سینمای کشور، نقش اصلی&nbsp;این فیلم را برعهده دارد.</p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9lo8_21roozbad8523.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><span style="line-height: 22.7999992370605px;">حمیدرضا آذرنگ که در این فیلم نقش صاحب یک گیم نت را بازی می کند، درباره نقش خود</span><span style="line-height: 22.7999992370605px;">&nbsp;گفته: آنقدر فیلمنامه این کار به نظرم جالب و هیجان انگیز آمد که در زمان انتخاب، برای اولین بار میزان نقش برایم در اولویت قرار نداشت. فیلمنامه این فیلم آنقدر خوب بود که دوست داشتم در این کار حتی در نقشی کوتاه حضور داشته باشم و به همین خاطر نقش داریوش را با آغوش باز پذیرفتم.</span></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u6f4_21roozbad8525.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;">خلاصه ی داستان فیلم: داستان نوجوانی است که در راه تحقق آرزوی ناکام پدرش، با چالش بسیاری روبرو می شود.</p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://ariapix.net/1395/10/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF.html" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0hp9_21roozbad8526.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 10pt;">عوامل فیلم</span></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;">کارگردان: سیدمحمدرضا خردمندان، نویسنده: سیدمحمدرضا خردمندان، احسان ثقفی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، مشاور کارگردان: محمد لطفعلی، طراح گریم: جلال موسوی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، تدوین: محمدرضا مویینی، هدی مویینی، مدیر تولید: ابراهیم زاهدی فر، مدیر برنامه ریزی: سعید عباسی، منشی صحنه: داریوش اسقایی، مدیر تدارکات: رسول سیدحاتمی، عکاس: نوید سجادی حسینی، تصویربردار پشت صحنه: محمد مهدی پور، مشاور رسانه ای: هادی فیروزمندی، محصول باشگاه فیلم سوره حوزه هنری.</p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/om26_yctk_21-days-later96051201.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="5">تیزر فیلم</font></p><p style="border: 0px; padding: 8px 0px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">[http://www.aparat.com/v/wI1X3]</p></div>